Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen en diensten van Exact
Courier Service zijn ‘De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten’ van
toepassing. (Uitgever: SvA / Stichting Vervoeradres).

 

Op aanvraag zenden wij u kosteloos een
exemplaar toe.

Let op:

A) Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast de
genoemde voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze
voorwaarden niet wordt afgeweken.

B) Op grensoverschrijdende koeriersdiensten
is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit
genoemde voorwaarden.